top of page

Polityka prywatności i cookies w Agencji Se

Agencja Se, właściciel Serwisu, szanuje dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu oraz osób współpracujących z nami. Polityka prywatności i cookies, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, zastrzeżenia prawne, cele stosowania plików cookies, a także kwestie ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach Agencji Se objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez właściciela Serwisu, jak i inne osoby - w tym Użytkowników Serwisu. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku, bez uzyskania od nas wcześniejszej zgody i powołania się na autora, jest łamaniem prawa polskiego.

 

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wszelkich treści Serwisu, kontakt e-mailowy, telefoniczny lub osobisty na podane w Serwisie dane kontaktowe oraz zapisanie się na listę subskrybentów newslettera są bezpłatne, a ich autorzy i Serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Agencja Se zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane (w trakcie kontaktu lub zapisywania się na listę subskrybentów newslettera serwisu) adresy elektroniczne informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłka tego rodzaju informacji będzie następować wyłącznie za zgodą Użytkownika.

 

Definicje

Ilekroć w polityce prywatności i cookies jest mowa o:

 • „danych osobowych” – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

 • „Usługodawcy” lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć firmę Agencja Se zarejestrowaną pod adresem ul. Toczyskiego 12, 20-738 Lublin, NIP 7161412711 z lokalizacją pod adresem ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa.

 • „Serwisie” – należy przez to rozumieć stronę www.agencja.se oraz nasze strony (tzw. fanpage) w social mediach (np. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter);

 • „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis i/lub kontaktującą się z nami e-mailowo, telefonicznie albo osobiście („kontakt”) na dane kontaktowe podane w Serwisie.

 

Zbieranie danych osobowych

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z:

 • korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie np. zapisaniem się do newslettera;

 • kontaktem e-mailowym, telefonicznym lub osobistym na dane kontaktowe podane w Serwisie;

 • uczestnictwem w aktywnościach np. konkursach.

Ponadto, podczas wizyty w Serwisie, system automatycznie pobiera adres IP Użytkownika. Adres ten jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki Użytkownika pliki – tzw. cookies.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Realizacja umowy, która została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

 2. Marketing bezpośredni naszych usług;

 3. Działania promocyjne i handlowe Usługodawcy;

 4. Badanie satysfakcji z otrzymanych usług i/lub ze współpracy z nami lub naszymi partnerami;

 5. Realizacja przepisów prawa, w tym rozpoznawania ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami; co oznacza, iż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Nie dokonujemy profilowania danych osobowych. Jednakowoż Serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Brak możliwości zapisania cookies może ograniczyć działanie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych są przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli nie dłużej niż przez 24 miesiące, od dnia w którym umowa została wykonana. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia przez nas oferty, przekazane nam dane osobowe związane z negocjacjami i ustaleniami dotyczącymi tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach. W odniesieniu do świadczonej przez nas usługi Twoje dane będą przetwarzane ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy. Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych w celu marketingu i promocji produktów i usług własnych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i handlowych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłego udoskonalania. Ponadto, jako podstawa prawna, ma tu zastosowanie Twoja dobrowolna zgoda.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być ujawniane oraz powierzane podmiotom współpracującym z nami, a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi podwykonawstwa eventowego. Agencja Se wymaga od tych podmiotów, zgodnie z przepisami prawa, ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych przez nie danych osobowych.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Usługodawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Usługodawcy.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;

 • prawo żądania sprostowania danych;

 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – gdy podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych (Usługodawcą), którego dane kontaktowe wskazane poniżej.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników i osoby współpracujące z nami jest Usługodawca tj. Agencja Se z siedzibą przy ul. Toczyskiego 12, 20-738 Lublin, NIP 7161412711. Dane kontaktowe: Agencja Se, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, kontakt@agencjase.pl.

 

Pliki ‘cookies’

Serwis korzysta z plików cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości Użytkowników.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (np. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmioty trzecie (np. Facebook, Twitter, Google itp. - zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest też opisana na stronach producentów oprogramowania:

 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/

 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl.

bottom of page